Oud papier

Wij zijn een vereniging die staat voor muziek en show, maar natuurlijk ook voor gezelligheid. Het onderhoud/aanschaf van uniformen en instrumentarium, het opleiden van leerlingen in ons Music 4 All project is een kostbare aangelegenheid.

Daarom zijn wij als vereniging blij dat “Landgoed Driessen” uw wijk, aan ons is toegewezen om oud papier te mogen ophalen. Wij hopen dan ook op uw medewerking, zodat het ophalen van oud papier voor onze vereniging een constante bron van inkomsten mag worden.

Iedere 3e woensdag van de maand zullen onze leden weer op pad gaan, om bij u het oud papier op te halen.

Een vriendelijk verzoek daarbij is, om plastic en tempex te verwijderen. Oud papier vermengd met plastic en tempex, wordt bij aflevering niet ingenomen. Dat zou jammer zijn voor de inzet van onze leden.

Tevens willen wij u verzoeken om het oud papier tijdig klaar te zetten in dozen, of bij elkaar gebonden in bundels op de container plaatsen voor het huisvuil.

Ophaal data:

 • woensdag 17 januari
 • woensdag 21 februari
 • woensdag 21 maart
 • woensdag 18 april
 • woensdag 16 mei
 • woensdag 20 juni
 • woensdag 18 juli
 • woensdag 15 augustus
 • woensdag 19 september
 • woensdag 17 oktober
 • woensdag 21 november
 • woensdag 19 december