Cornu Copiae stopt

geen optredens meer....

 

Na de Corona periode heeft de vereniging te maken gehad,  met een sterke terugloop aan leden. Met de huidige bezetting is het helaas niet meer mogelijk optredens te verzorgen. Uiteraard betreuren wij dit zeer. 

Wij zijn momenteel in beraad om de vereniging Cornu Copiae te beëindigen. 

Heb je vragen, neem dan contact met ons op via email.