Rommelmarkt
23 mei 2016
Rommelmarkt 2016
29 mei 2016

Avondvierdaagse 2016

Uniek optreden

Muziekver. Marijke en Cornu Copiae Waalwijk

Muziekvereniging Marijke Sprang-Capelle(MSC) en Show- and Marchgingband Cornu Copiae Waalwijk (CCw) zijn graag geziene muziekkorpsen tijdens het defilé van de Jeugdavond4Daagse in Waalwijk. Dit jaar verzorgden beiden een wel heel bijzonder optreden. Onder leiding van de tambour-maîtres Frank van Zutphen en Jan Burmanje werd een “massed band” gevormd van maar liefst 60 muzikanten.

Voorafgaand aan de bonte stoet van wandelaars marcheerde beide muziekkorpsen door het centrum van Waalwijk. Speciaal voor dit gezamenlijke optreden was onder leiding van dirigent Leon Wijkmans een aantal muzieknummers ingestudeerd. Al tijdens de repetities werd duidelijk dat hier een bijzonder muzikaal, project tot stand kwam. Het in grote getallen aanwezig publiek was zeer enthousiast over deze muzikale samenwerking.

Beide muziekverenigingen spreken van een zeer geslaagd optreden.