Nieuwe trompetten

Jubilarissen en afscheid René van Boxtel
28 oktober 2015
Cornu Copiae Waalwijk opnieuw in videoclip
19 januari 2016

Nieuwe trompetten

Cornu Copiae Waalwijk groeit

Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van Cornu Copiae Waalwijk memoreerde waarnemend voorzitter Jan van Dijk nog maar eens aan het Music4Allproject, het door Cornu Copiae Waalwijk zelf ontwikkelde opleidingsprogramma. Muzikanten, vooral jeugd worden opgeleid tot een erkend muziekdiploma en stromen dan door naar de band.

“Dit juichen wij van harte toe” aldus van Dijk, ” Maar dit brengt ook problemen met zich mee. Het enthousiasme dat de eigen muziekinstructeurs overbrengen aan de leerlingen zorgt niet alleen voor een doorstroom naar het grote korps maar dwingt ons om extra financiën beschikbaar te krijgen voor nieuwe instrumenten en nieuwe uniformen. Niet alleen het beschikbare stellen van instrumenten aan nieuwe korpsleden maar ook de vervanging van de in gebruik zijnde instrumenten vraagt veel” Zo zal nog dit jaar de gehele trompetsectie nieuwe trompetten moeten krijgen. Hoe dit gefinancierd moet gaan worden is nog onduidelijk.

Voor de nieuwe korpsleden Roman Brok en Bianca van Vugt had van Dijk een verrassing. Beiden kregen een nieuwe trompet overhandigd. De aanschaf van deze nieuwe trompetten werd mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van Cornu Copiae. Namens alle leden, en instructieteam van Cornu Copiae Waalwijk wensen wij iedereen een gelukkig, gezond en vooral een muzikaal 2016.