Jubilarissen en afscheid René van Boxtel

Music Hero’s gezocht
18 september 2015
Nieuwe trompetten
5 januari 2016

Jubilarissen en afscheid René van Boxtel

Maar liefst 5 jubilarissen samen goed voor 225 jaar lidmaatschap van Show- and Marchingband Cornu Waalwijk werden zaterdag door scheidend voorzitter René van Boxtel in het zonnetje gezet tijdens de feestdag ter gelegenheid van het 65 jarig jubileum van het Waalwijkse muziekkorps.

De jubileumcommissie heeft, na een lange voorbereiding, eer gehad van het vele werk. Zelfs voor een stralende middag vol zonneschijn was gezorgd tijdens een mooie fietstocht door het Langstraatse land. Tijdens het officiële gedeelte was het de eer aan voorzitter René van Boxtel om 5 jubilarissen in het zonnetje te zetten. Jan van Daalen, Antoon Hurkmans, beiden 60 jaar en Peter Ammerlaan, 40 jaar ontvingen een oorkonde en bloemen voor hun jubileum.

Helma Maas, trompettist in het muziekkorps, werd gehuldigd vanwege haar 25 jarig jubileum. Helma Maas was het eerste vrouwelijke lid van Cornu Copiae Waalwijk. De voorzitter benoemde haar tot “First Lady” en memoreerde aan de vele activiteiten waaraan zij binnen Cornu Copiae Waalwijk gestalte geeft.

Tambour-maître Jan Burmanje, letterlijk en figuurlijk ”het uithangbord” van Cornu Copiae Waalwijk viel de eer te beurt om de oorkonde en bloemen in ontvangst te nemen voor zijn 40 jarig jubileum.
Jan Burmanje heeft vele functies bekleedt en is niet alleen als muzikaal leider tijdens optreden actief. Voorzitter van Boxtel somde een grote lijst van activiteiten op die Jan Burmanje nog steeds voor “zijn” Cornu Copiae uit oefent.

Afscheid voorzitter

Als laatste officiële daad overhandigde René van Boxtel de voorzittershamer aan Jan van Dijk. Na ruim 11 jaar is van Boxtel gestopt als voorzitter. Er is nog geen opvolger gevonden. Jan van Dijk zal tot de eerst volgende algemene jaarvergadering de functie van voorzitter als ad interim vervullen. Van Dijk sprak lovende woorden over de afscheidnemende voorzitter. “In de ruim 11 jaar die van Boxtel actief is geweest zijn er o.a. nieuwe uniformen aangeschaft, een groot deel van het instrumentarium vervangen en het opleidingskader is geprofessionaliseerd. Kortom Cornu Copiae Waalwijk staat op de kaart”.

 

12 - jubileum 65 jaar 2a